ניקוי ממוכן

בניקוי מכני מבצעת מכונה את הניקוי. קיימות מערכות חצי ידניות שמקלות על הניקוי הידני, אך מופעלות ומפוקחות על ידי אדם. ה-SolaRobot Cleaner מבצע ניקוי אוטומטי מלא ויעיל ללא התערבות מפעיל.