פאנלים מלוכלכים ואובדן הכנסה

הפאנל הסולארי מורכב מתאים סולאריים המכוסים בזכוכית מגינה. מיקום המערכת הסולארית בחוץ מביא להצטברות לכלוך על הפאנלים, דבר הגורם לירידה בתפוקת החשמל, וברווחים. בחלק מהמערכות די בכך שקיים לכלוך על פאנל אחד על מנת שתהיה ירידה בתפוקה בכל קבוצת הפאנלים המחוברים לאותו ממיר. ככל שמצטבר יותר לכלוך על הפאנלים, כך נפגעת תפוקת החשמל. קיימים גורמים נוספים המשפיעים על תפוקת החשמל, אך נוכחות לכלוך הוא הגורם המשמעותי מביניהם. מומחים מסכימים על כך שירידה בתפוקת החשמל עשויה להגיע ל-25%. על פי נתוני המעבדה הלאומית לאנרגיה מתחדשת בארה”ב, בעלי מערכות סולאריות שנמנעו לחלוטין מלנקות את הפאנלים, מדווחים על ירידה של עד 30% בתפוקה וברווחים.