SolaRobot Cleaner – מערכת אוטומטית לניקוי פאנלים סולארים

מערכת SolaRobot היא האמצעי היעיל והכדאי ביותר לניקוי פאנלים סולארים. המערכת מיועדת למערכות סולאריות מסחריות ובמיוחד למערכות בינוניות וגדולות. המערכת מורכבת על המערכת הסולארית בין אם על גג או על האדמה.

 תכונות

  • ניקוי תכוף לתפוקת חשמל ורווח מרביים

  • כדאיות כלכלית משמעותית ביחס לניקוי ידני

  • מערכת אוטונומית הפועלת ללא נוכחות מפעיל

  • התאמה למערכות פוטו-וולטאיות מסחריות

  • הפעלה בפרקי זמן קבועים או לפי רמת תפוקה

  • ניקוי לפנות בוקר לניצול הטל ולמניעת הצללה

  • שימוש במים מטוהרים למניעת היווצרות אבנית

  • תקשורת סלולארית לבקרת מצב המערכת

  • הוגשה בקשה לרישום פטנט מספר 222558

חדשות:

הסכם ניקוי אוטומטי ראשון נחתם ביום ראשון, 11/8/2013, לניקוי יומיומי של מערכת בתפוקה של כ – 165 קילוואט.